Rusza 20. edycja "Reklamy Dzieciom"

Dzięki hojności reklamodawców Telewizja Polska w ciągu 19 lat prowadzenia akcji charytatywnej "Reklama Dzieciom" zebrała ponad 20 mln złotych.

Multimedia

Pieniądze trafiły do ponad tysiąca placówek, które na co dzień wspierają najbardziej potrzebujące dzieci. Także i w tym roku charytatywny blok reklam zostanie nadany 24 grudnia przed głównym wydaniem "Wiadomości". Będzie to jedyny w tym dniu blok reklamowy na antenach TVP.

Pieniądze z zeszłorocznej "Reklamy Dzieciom" trafiły do 59 stowarzyszeń, fundacji, ośrodków, rodzinnych domów dziecka i innych placówek. Przyznane darowizny umożliwiły beneficjentom prowadzenie przez cały rok już rozpoczętych projektów, albo zrealizowanie nowych zamierzeń, z których skorzystało wielu ich podopiecznych. Dofinansowania przeznaczono m.in. na: turnusy rehabilitacyjne dla zorganizowanych grup, całoroczną rehabilitację dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, wyposażenie specjalistycznych pomieszczeń do kompleksowej rehabilitacji i stymulacji psychoruchowej dzieci niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, zakup sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do codziennego funkcjonowania oraz działalność świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych, placówek dziennego pobytu dzieci z rodzin patologicznych lub zagrożonych patologią oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Tegoroczny dochód z "Reklamy Dzieciom 2012" podzielony zostanie między instytucje i organizacje, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek. Zasady przyznawania dotacji oraz wniosek o jej przyznanie dostępne są już na stronie www.reklamadzieciom.tvp.pl. Dochód z tegorocznej akcji zostanie podzielony między wnioskodawców, którzy złożą dokumenty w Biurze Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP do 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski rozpatrzy Komisja ds. darowizn.

Jak co roku Telewizja Polska liczy na szczodrość sponsorów!

Komentarze

Skomentuj
  • Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin.

Hity dnia

Wszystkie hity »


Logowanie

Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

×